DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE PENTRU ALEGERILE LOCALE – 2020

D I S P O Z I Ţ I A Nr.79.

din11.09.2020.

privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din 27.septembrie 2020.

PRIMARUL COMUNEI ZERIND,JUDETUL ARAD

Având în vedere :

  • Prevederile art.20. alin.(5) si art.120 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015
    privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,modificata si completata;

  • Prevederile pct. 74.din Anexa la H.G. nr. 576/2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;

  • Prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196.alin.(1) lit.b. din OUG nr .57/2019,privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art.1. – Se delimitează secțiile de votare, în vederea desfășurării alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 27.septembrie 2020, conform anexei, parte integrantă la prezenta dispoziție.

Art.2. – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului – Județul Arad, prin grija secretarului general al comunei Zerind .

PRIMAR Contrasemneaza,SECRETAR

ec.SIMANDI ALEXANDRU jr.BONDAR HENRIETTE-KATALIN


Anexă la Dispoziţia primarului Comunei Zerind nr.79.din 11.09.2020.
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ZERIND
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
432 Primăria Comunei Zerind, loc. ZERIND Nr. 1 ZERIND
integral
433 Şcoala Primara Iermata Neagra, loc. IERMATA NEAGRĂ Nr. 1 IERMATA NEAGRĂ
integral

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support