Lista functiilor si a veniturilor aferente acestora conform prevederilor art. 33 alin (1) din legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2019

LISTA FUNCTIILOR SI A VENITURILOR AFERENTE ACESTORA CONFORM PREVEDERILOR ART. 33 ALIN (1) DIN LEGEA NR. 153 DIN 2017